Tag Archives: งานสัมมนา

งานฟรีสัมมนา หัวข้อ”ขายของออนไลน์” วันที่ 25ตุลาคม และวันที่ 1พฤศจิกายน2557

งานฟรีสัมมนา หัวข้อขายของออนไลน์ วันที่ 25ตุลาคม และวันที่ 1พฤศจิกายน2557

งานฟรีสัมมนา หัวข้อ “ขายของออนไลน์” การทำการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันยังถือว่าเป็นการทำการตลาดอีกช่องทางหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันคนไทยได้หันเข้ามาสู่ยุคออนไลน์มากยากยิ่งขึ้นโดยสังเกตได้จากการยอดการใช้มือถือสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้สื่อต่างๆสามารถเข้าถึงตัวได้มากขึ้นดังนั้นจึงทำให้เกิดการใช้สื่อออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงทำให้สื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Read More »