Tag Archives: จตุรงค์ มกจ๊ก

ธุรกิจดารา “จตุรงค์ฟาร์ม” ความสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่

ธุรกิจดารา “จตุรงค์ฟาร์ม”

ธุรกิจดารา “จตุรงค์ฟาร์ม” ความสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ธุรกิจดารา ครั้งนี้เรามาพร้อมกับวิถีของเกษตรกรคนดัง ที่ครั้งหนึ่งเคยมีความฝันอยากมีฟาร์มเป็นของตัวเอง กระทั่งได้มีโอกาสสานฝันวัยเด็กให้เป็นจริงในที่สุด โดยธุรกิจดาราในครั้งนี้จะค่อนข้างพอเพียง ไม่ได้หวังผลกำไรมากมายนยัก เพียงแต่ต้องการมีอาชีพไว้เลี้ยงตนเอง และให้คนในครอบครัวได้มีอาชีพร่วมกัน ธุรกิจดาราครั้งนี้ยังเกิดขึ้นจากความฝันและความตั้งใจ ทำให้ได้มาเป็นฟาร์มขนาดกว่า 10 ไร่ และเป็นแหล่งอาชีพของคนดังพร้อมทั้งเครือญาติ

Read More »