Tag Archives: ชานะ

แฟรนไชส์เครื่องดื่ม “ชานะ” แบรนด์แจ้งเกิด การันตีคุณภาพชื่อชั้นจากผู้ผลิตผงกาแฟ “ช้างทอง”

แฟรนไชส์เครื่องดื่ม “ชานะ” แบรนด์แจ้งเกิด การันตีคุณภาพชื่อชั้นจากผู้ผลิตผงกาแฟ ช้างทอง

แฟรนไชส์เครื่องดื่ม “ชานะ” แบรนด์แจ้งเกิด การันตีคุณภาพชื่อชั้นจากผู้ผลิตผงกาแฟ “ช้างทอง” จากความสำเร็จจากการประกอบธุรกิจผลิตผงกาแฟ ผงโกโก้ และผงชาต่างๆ ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ช้างทอง” การันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตวัตถุดิบมากว่า 37 ปี ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ประกอบกว่าหมื่นราย วันนี้พร้อมแจ้งเกิดด้วยแฟรนไชส์เครื่องดื่มน้องใหม่ “ชานะ”

Read More »