Tag Archives: ชุดเด็กพื้นเมือง

ชุดเด็กพื้นเมือง “ฐปนผ้าฝ้าย” โอทอปชุมชนลำพูนชื่อดัง ถูกใจโรงเรียนเด็กและตลาดส่งออก

ชุดเด็กพื้นเมือง “ฐปนผ้าฝ้าย” โอทอปชุมชนลำพูนชื่อดัง ถูกใจโรงเรียนเด็กและตลาดส่งออก (5)

ชุดเด็กพื้นเมือง “ฐปนผ้าฝ้าย” โอทอปชุมชนลำพูนชื่อดัง ถูกใจโรงเรียนเด็กและตลาดส่งออก ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มสำหรับประเทศไทยนั้นมีหลากหลายชนิด รวมถึงผ้าฝ้ายที่มีคุณสมบัติของเนื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยที่อุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี เพราะเนื้อผ้ามีความนุ่ม โปร่งสบาย สามารถระบายความร้อนได้ดี เส้นใยฝ้ายที่มาจากธรรมชาติแต่ละเส้นยังมีช่องว่างระหว่างเส้นใย ทำให้ยังสามารถตากให้แห้งได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แบรนด์เสื้อผ้าในไทยจึงนิยมนำผ้าชนิดนี้มาตัดเย็บเสื้อกันจำนวนมาก สำหรับแบรนด์ “ฐปนผ้าฝ้าย” ที่ผลิตชุดเด็กพื้นเมืองจำหน่ายก็เช่นกัน

Read More »