Tag Archives: ชุดไทย

ขายเสื้อผ้า “Gunniga” ปลุกกระแสชุดไทย สร้างเทรนด์ ต่อยอดเป็นธุรกิจ

ขายเสื้อผ้า “Gunniga” ปลุกกระแสชุดไทย สร้างเทรนด์ ต่อยอดเป็นธุรกิจ

  ขายเสื้อผ้า “Gunniga” ปลุกกระแสชุดไทย สร้างเทรนด์ ต่อยอดเป็นธุรกิจ “ขายเสื้อผ้า” เมื่อพูดถึงคำนี้เชื่อว่าหลายๆ คนนึกไปถึงเรื่องราวของแฟชั่น การแต่งตัว และความสวยความงาม ครั้งนี้ก็เช่นกันที่เรามาพร้อมกับแฟชั่นในธุรกิจขายเสื้อผ้า แต่เป็นแฟชั่นชุดไทยที่กำลังเป็นกระแส เนื่องจากในช่วงนี้ประเทศของเรามีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องชุดไทยและผ้าไทยกันมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขายเสื้อผ้าหัวใส มองเห็นโอกาสในการทำรายได้ เช่นเดียวกับร้านค้าที่ทางทีมงานนำมาฝากในครั้งนี้

Read More »

ธุรกิจชุดไทย “April’s” กระแสแรงช่วงสงกรานต์ ออร์เดอร์ล้นจนต้องบอกต่อ

ธุรกิจชุดไทย “April's” กระแสแรงช่วงสงกรานต์ ออร์เดอร์ล้นจนต้องบอกต่อ

ธุรกิจชุดไทย “April’s” กระแสแรงช่วงสงกรานต์ ออร์เดอร์ล้นจนต้องบอกต่อ ธุรกิจชุดไทย เป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพที่น่าสนใจโดยเฉพาะช่วงเทศกาล เมื่อในปัจจุบันมีกระแสในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมากขึ้น เช่นการแต่งชุดไทยไปในที่ต่างๆ ที่ผ่านมายังเคยมีช่วงที่คนไทยนิยมแต่งชุดไทยเดินห้างฯ ไปดูหนัง ทานข้าว และพักผ่อนในกิจกรรมต่างๆ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอย่างมาก ยิ่งในช่วงเทศกาลอย่างเช่นสงกรานต์ก็ยังมีสถานที่จัดงานหลายแห่งกำหนดธีมให้แต่งชุดไทยไปร่วมงาน เป็นเหตุให้ธุรกิจชุดไทยเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจในแง่ของการสร้างรายได้

Read More »

ธุรกิจให้เช่าชุด “มาลัยศิลป์” รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

ธุรกิจให้เช่าชุด “มาลัยศิลป์” รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง การเปิดอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการร่วมมือกันของ 10 ประเทศในภูมิภาคเพื่อร่วมมือกันพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงระหว่างกัน รวมถึงเพิ่มการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ดีมากยิ่งขึ้น จากการร่วมมือนี้เองจะทำให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกหลายธุรกิจได้ก่อตั้งขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนในแต่ละประเทศก็สามารถเดินทางไปทำงานภายในประเทศสมาชิกได้เสรีมากยิ่งขึ้น

Read More »