Tag Archives: ดอกไม้จากเศษผ้า

สินค้าแฮนด์เมด งานฝีมือจากเศษผ้า งานอดิเรกสร้างรายได้เสริมจากงานประจำ “ต้นน้ำแฮนด์เมด”

สินค้าแฮนด์เมด งานฝีมือจากเศษผ้า งานอดิเรกสร้างรายได้เสริมจากงานประจำ ต้นน้ำแฮนด์เมด

สินค้าแฮนด์เมด งานฝีมือจากเศษผ้า งานอดิเรกสร้างรายได้เสริมจากงานประจำ “ต้นน้ำแฮนด์เมด” สินค้าแฮนด์เมด ยังคงเป็นสินค้าครองใจบรรดาผู้ที่ชอบงานฝีมือ เราเคยเห็นงานแฮนด์เมดหรืองานฝีมือ ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นงานที่รังสรรค์มาจากฝีมือของผู้หญิง เพราะเราเชื่อว่างานละเอียด ประณีต งานประดิษฐ์ของกระจุกกระจิก น่ารักๆเป็นของคู่กับผู้หญิง และที่สำคัญลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิง การนำเสนอสินค้าแฮนด์เมดออกมาขายผู้หญิงก็น่าจะเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นสาวๆด้วยกันได้ดี

Read More »