Tag Archives: ตลาดนัดช่อง3

ตลาดนัดข้างตึกมาลีนนท์ (ช่อง3) แหล่งช้อปฯ ของพนักงานออฟฟิศจำนวนมาก

ตลาดนัดข้างตึกมาลีนนท์ (ช่อง3) แหล่งช้อปฯ ของพนักงานออฟฟิศจำนวนมาก

ตลาดนัดข้างตึกมาลีนนท์ (ช่อง3) แหล่งช้อปฯ ของพนักงานออฟฟิศจำนวนมาก “ตลาดนัดข้างตึกมาลีนนท์ (ช่อง3)” ถือเป็นอีกหนึ่งทำเลทองย่านออฟฟิศที่มีความสำคัญ สามารถสร้างรายได้จากจำนวนคนที่มากพอและมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง มีการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในพฤติกรรมของคนทำงาน

Read More »