Tag Archives: ตลาดนัดไนท์เคิร์ฟ

ตลาดนัดไนท์เคิร์ฟ ตลาดนัดกลางคืน พื้นที่เช่าในบรรยากาศสุดชิล

ตลาดนัดไนท์เคิร์ฟ ตลาดนัดกลางคืน พื้นที่เช่าในบรรยากาศสุดชิล

ตลาดนัดไนท์เคิร์ฟ ตลาดนัดกลางคืน พื้นที่เช่าในบรรยากาศสุดชิล ตลาดนัดไนท์เคิร์ฟ ทำเลทองขายของในยามค่ำคืน อีกหนึ่งสถานที่เดินชิลเพลินๆ ของขาช้อป ในรูปแบบของพื้นที่ขายของที่สามารถสร้างรายได้ จากกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย ด้วยอัตราค่าเช่าพื้นที่ยังเอื้ออำนวยต่อต้นทุนที่ไม่สูงนักสำหรับพ่อค้าแม่ค้า เพียงวันละ 120 บาทเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกพื้นที่เช่าของผู้ค้า โดยในการเปิดตลาดนัดไนท์เคิร์ฟแห่งนี้มีความน่าสนใจหลายด้าน ส่งผลต่อการค้าขายและการสร้างกำไรจากต้นทุนค่าเช่าในอัตราที่เหมาะสม

Read More »