Tag Archives: ตลาดนัด MAYA Flea Market

“ตลาดนัด MAYA Flea Market” ตลาดนัดอินดี้ ทำเลทองห้างเมญ่า เชียงใหม่

“ตลาดนัด MAYA Flea Market” ตลาดนัดอินดี้ ทำเลทองห้างเมญ่า เชียงใหม่

“ตลาดนัด MAYA Flea Market” ตลาดนัดอินดี้ ทำเลทองห้างเมญ่า เชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้านับเป็นพื้นที่ศูนย์กลางที่สามารถรวบรวมผู้คนได้มากมาย ด้วยลักษณะของห้างที่รวบรวมสินค้าไว้หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ทุกช่วงวัย ในวันหนึ่งๆนั้นจะมีคนสัญจรผ่านไปมานับร้อยนับพันคน ซึ่งเป็นสถาน

Read More »