Tag Archives: ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ย่านชุมชนสร้างรายได้

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ย่านชุมชนสร้างรายได้

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ย่านชุมชนสร้างรายได้ เมืองไทยสวรรค์แห่งการท่องเที่ยว ที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทุกมุมโลก มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ อาหารการกินที่หลากหลาย อยู่เต็มทั่วพื้นที่ทุกจังหวัด ยิ่งถ้าได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชาวบ้านในชุมชนแล้ว ยิ่งทำให้สถานที่นั้นเป็นที่รู้จัก ได้รับความนิยมมากขึ้น

Read More »