Tag Archives: ตลาดเชียงราย

ตลาดเชียงรายไนท์บาซาร์

ตลาดเชียงรายไนท์บาซาร์

ตลาดเชียงรายไนท์บาซ่าร์ แหล่งซื้อขายสินค้าพื้นเมือง “ ตลาดเชียงรายไนท์บาซาร์ ”สถานที่นิยมยามค่ำคืนแห่งหนึ่ง ของทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว แหล่งศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือของไทย รวมถึงวิถีชีวิตของชาวเขาและชาวพื้นเมือง แต่ยังมีการผสมสานความเป็นสมัยใหม่เพื่อให้เกิดความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย บรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางเสียงดนตรีพื้นบ้านอันไพเราะ 

Read More »