Tag Archives: ตะโก้

ไอเดียธุรกิจ “โมเบลลา” เฟอร์นิเจอร์แนวคิดขนมไทย ขยายฐานลูกค้าชาวไทยและเทศ

ไอเดียธุรกิจ “โมเบลลา” เฟอร์นิเจอร์แนวคิดขนมไทย ขยายฐานลูกค้าชาวไทยและเทศ

ไอเดียธุรกิจ “โมเบลลา” เฟอร์นิเจอร์แนวคิดขนมไทย ขยายฐานลูกค้าชาวไทยและเทศ ไอเดียธุรกิจ กับการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คืออีกหนึ่งหนทางในการสร้างรายได้ และเป็นจุดแข็งทางการค้า เพราะไอเดียธุรกิจเป็นสิ่งที่แตกต่าง ซึ่งทำให้สินค้าและบริการนั้นๆ มีความโดดเด่นและเป็นจุดขายขึ้นมา หลายครั้งที่ไอเดียธุรกิจประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ประกอบการ ทำให้การนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ยังถือเป็นองค์ประกอบสำคัญอยู่เสมอ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Read More »

ขายขนมไทย “แม่เจ็ง” ขนมไทยดั้งเดิมสูตรเด็ด เจ้าดังแห่งย่านตลาดพลู

ขายขนมไทย “แม่เจ็ง” ขนมไทยดั้งเดิมสูตรเด็ด เจ้าดังแห่งย่านตลาดพลู

ขายขนมไทย “แม่เจ็ง” ขนมไทยดั้งเดิมสูตรเด็ด เจ้าดังแห่งย่านตลาดพลู วิถีชีวิตของคนไทยนิยมการเดินจับจ่ายซื้อของในตลาด ทำให้มีตลาดชื่อดังหลายแห่งในประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี “ตลาดพลู” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่ง มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัย

Read More »