Tag Archives: ติดตั้งระบบ

เปิดร้านเกมส์ ง่ายๆ ด้วยเซตสุดคุ้มเริ่มต้น 200,000 บาท “Best Internet Cafe Thai”

เปิดร้านเกมส์ ง่ายๆ ด้วยเซตสุดคุ้มเริ่มต้น 200,000 บาท “BestInterNetCafeThai”

เปิดร้านเกมส์ ง่ายๆ ด้วยเซตสุดคุ้มเริ่มต้น 200,000 บาท “Best Internet Cafe Thai” เชื่อว่าร้านเกมส์น่าจะเป็นหนึ่งธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้ากว้างขวาง เพราะยังมีกลุ่มคนอีกมากมายที่ใช้เวลาในยามว่างหมดไปกับการเล่นเกมส์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มักไม่ได้มีระบบการใช้เงินที่มีแบบแผนมากนัก ฉะนั้นทุกเหตุผลของการใช้เงินของพวกเขา คือความพอใจล้วนๆ ปราศจากเหตุและผลอะไรที่มากมายเป็นพิเศษ

Read More »

เปิดร้านเกมส์ หนึ่งช่องทางอำนวยธุรกิจ “COM4ME ” ติดตั้งครบเชตเริ่มต้น 200,000 บาท

เปิดร้านเกมส์ หนึ่งช่องทางอำนวยธุรกิจ “COM4ME TECHNOLOGY SYSTEM” ติดตั้งครบเชตเริ่มต้น 200,000 บาท

เปิดร้านเกมส์ หนึ่งช่องทางอำนวยธุรกิจ “COM4ME ” ติดตั้งครบเชตเริ่มต้น 200,000 บาท สำหรับใครที่อยากเปิดร้านเกมส์ สิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือการติดตั้งระบบเกมส์และอินเตอร์เน็ตภายในร้าน ซึ่งถือเป็นการจัดการที่ยิ่งใหญ่พอสมควร และจำเป็นต้องอาศัยช่างเทคนิคที่มีความรู้เฉพาะด้าน โดยข้อนี้เองที่ใครหลายคนอาจเกิดความสงสัยว่าต้องติดต่อหาช่างเทคนิคด้านใดบ้างและจากที่ไหนบ้าง กระทั่งคิดว่ามัน

Read More »