Tag Archives: ตู๊กตาชาววัง

ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง

ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง

ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง ในปัจจุบันนี้เราสามารถหาศิลปะที่เป็นไทยแท้ได้ยากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่นเดียวกับตุ๊กตาชาววังที่เริ่มหาชมได้ยากตามกาลเวลา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงทำให้สามารถฟื้นฟูศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยนี้

Read More »