Tag Archives: ต้นไม้จิ๋ว

ไอเดียธุรกิจ ต้นไม้จิ๋ว สิ่งประดิษฐ์ทำรายได้ “Minaturec”

ไอเดียธุรกิจ ต้นไม้จิ๋ว สิ่งประดิษฐ์ทำรายได้ “Minaturec"

ไอเดียธุรกิจ ต้นไม้จิ๋ว สิ่งประดิษฐ์ทำรายได้ “Minaturec” ไอเดียธุรกิจ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นจากแนวคิดแปลกใหม่ให้กลายเป็นช่องทางทำเงิน คือเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบการ เพราะไอเดียธุรกิจมักมีจุดขายที่แตกต่าง มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่มที่ลงตัว วันนี้เราก็มีไอเดียธุรกิจมาฝากเช่นกัน เพราะเป็นธุรกิจที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้น ทำให้ได้รับความสนใจ

Read More »