Tag Archives: ทองอัฐ

ขายขนมไทย ขนมมงคล ทอง 9 อย่าง อาชีพที่สร้างรายได้งามๆ

ขายขนมไทย ขนมมงคล ทอง 9 อย่าง อาชีพที่สร้างรายได้

ขายขนมไทย ขนมมงคล ทอง 9 อย่าง อาชีพที่สร้างรายได้งามๆ ขนมไทยทุกวันนี้นับว่าเริ่มหาทานได้ยากขึ้นทุกวัน ในขณะเดียวกันความต้องการก็เพิ่มขึ้นทุกวันด้วยเช่น สาเหตุที่ร้านขายขนมไทยต้นตำรับนั้นน้อยลงทุกวัน เนื่องจากขั้นตอนวิธีกาทำขนมไทยสูตรโบราณนั้น ค่อนข้างมีหลายขั้นตอน ต้องให้เวลาเอาใจใส่กับการทำขนมในแต่ละครั้งเป็นเวลานาน และที่สำคัญวัตถุดิบตามแบบฉบับเดิมนั้นหายาก

Read More »