Tag Archives: ทับทิม อัญรินทร์

ธุรกิจดารา “ทับทิม อัญรินทร์” กับสบู่เพื่อผิวสวยตามแบบฉบับคนดัง สบู่ทับทิม “ทีร่า”

ธุรกิจดารา “ทับทิม อัญรินทร์” กับสบู่เพื่อผิวสวยตามแบบฉบับคนดัง สบู่ทับทิม “ทีร่า”

ธุรกิจดารา “ทับทิม อัญรินทร์” กับสบู่เพื่อผิวสวยตามแบบฉบับคนดัง สบู่ทับทิม “ทีร่า” ขึ้นชื่อว่า “ดารา” คนก็ย่อมให้ความสนใจ ด้วยเหตุนี้ธุรกิจดาราต่างๆ นานาจึงได้รับการตอบรับที่ดีเป็นส่วนมาก น้อยคนนักที่จะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะดารามักมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่มีความเป็นไอดอลของคนทั่วไปอยู่แล้ว จึงเหมือนมีแรงดึงดูดให้ผู้คนทั่วไปหันมาสนใจสินค้าตลอดจนเลือกซื้อไปใช้และเกิดการบอกต่อกันปากต่อปาก ทำให้ธุรกิจดาราประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก โดยเฉพาะดาราบางรายที่ครอบครัวมีธุรกิจอยู่แล้ว ยิ่งสามารถทำการตลาดให้กับทางบ้านได้อย่างง่ายดาย ขยายฐานลูกค้าจากเดิมให้กว้างขวางขึ้น ทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้ง่ายๆ อีกด้วย “ทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์” ก็เป็นดาราอีกคนหนึ่งที่ทางบ้านมีธุรกิจส่วนตัว

Read More »