Tag Archives: ทัวร์ชิมอาหาร

ไอเดียธุรกิจ “Bangkok Food Tours” ทัวร์ชิมอาหาร แนวคิดรุกการท่องเที่ยวแบบใหม่

ไอเดียธุรกิจ Bangkok Food Tours ทัวร์ชิมอาหาร แนวคิดรุกการท่องเที่ยวแบบใหม่

ไอเดียธุรกิจ “Bangkok Food Tours” ทัวร์ชิมอาหาร แนวคิดรุกการท่องเที่ยวแบบใหม่ ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งแบบธรรมชาติและท่องเที่ยวแบบศึกษาวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ แต่รูปแบบการทัวร์ตามบริษัททัวร์ยังซ้ำกันอยู่ การออกไอเดียหาเส้นทางทัวร์แบบใหม่ๆเชิงสร้างสรรค์ จึงจะทำให้มีความโดด

Read More »