Tag Archives: ทาวน์สแควร์ ช็อปปิ้งมอล์

ทาวน์สแควร์ ช็อปปิ้งมอลล์ ทำเลทอง ใจกลางตลาดนัดจตุจักร

ทาวน์สแควร์ ช็อปปิ้งมอล์ ทำเลทอง ใจกลางตลาดนัดจตุจักร

ทาวน์สแควร์ ช็อปปิ้งมอลล์ ทำเลทอง ใจกลางตลาดนัดจตุจักร  ตลาดนัดจตุจักร แหล่งช็อปปิ้ง ของไทยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกแห่งหนึ่ง และเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคนไทยว่า ตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กมามากมาย เนื่องด้วยตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่ จำนวนผู้คนที่เข้ามาช็อปปิ้งในตลาดนัดในแต่ละวัน มีจำนวนหนาแน่น อัตราการซื้อขายจึงมีสูงมากเช่นกัน

Read More »