Tag Archives: ธัญทิพย์ ขนมเปี๊ยะพระจันทร์

ขายขนมเปี๊ยะ สูตรแต้จิ๋ว 100 ปี “เล่าฮ่อเจี๊ยะ” ต้นตำรับความอร่อยแท้ดั้งเดิม!

ขายขนมเปี๊ยะ สูตรแต้จิ๋ว 100 ปี “เล่าฮ่อเจี๊ยะ” ต้นตำรับความอร่อยแท้ดั้งเดิม!

ขายขนมเปี๊ยะ สูตรแต้จิ๋ว 100 ปี “เล่าฮ่อเจี๊ยะ” ต้นตำรับความอร่อยแท้ดั้งเดิม! ขนมเปี๊ยะ ขนมมงคลที่มักจะนิยมกันในช่วงเทศกาลสำคัญๆของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งปัจจุบันนี้ร้านขายขนมเปี๊ยะนั้นดูเหมือนจะหาได้น้อยลงมาก เนื่องจากร้านเก่าแก่หลายเจ้าต่างก็พากันปิดกิจการ ไม่ก็หันไปทำอย่างอื่นกันเสียมากกว่า ก็ว่าด้วยเรื่องของค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่จริงๆแล้ว ใครเลยจะรู้ว่ายิ่งสังคมเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไป ถึงอย่างไรเสียขนบธรรมเนียมก็ยังคงอยู่ชั่วลูกหลาน

Read More »