Tag Archives: ธุรกิจจักรยาน

จักรยานแฟชั่น “Tint Bicycle” ไอเดียธุรกิจสร้างสรรค์รายได้ เต็มเติมช่องวางในตลาด

จักรยานแฟชั่น “Tint Bicycle” ไอเดียธุรกิจสร้างสรรค์รายได้ เต็มเติมช่องวางในตลาด

จักรยานแฟชั่น “Tint Bicycle” ไอเดียธุรกิจสร้างสรรค์รายได้ เต็มเติมช่องวางในตลาด จักรยานแฟชั่น ได้เปลี่ยนหนุ่มนักปั่นให้กลายเป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัว จากความต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการในกระแสอย่างสอดคล้อง ก็ทำให้ไอเดียธุรกิจอันบันเจิดในครั้งนี้สร้างสรรค์รายได้ขึ้นมาภายใต้กรอบของสินค้าจักรยานแฟชั่น ทั้งยังมีแนวโน้มของอัตราการเจริญเติบโตในธุรกิจให้ไปข้างหน้าได้อีกมาก

Read More »

ขายจักรยาน “พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล” เปลี่ยนความชอบเป็นรายได้ กลยุทธ์จัดทริปปั่น

ขายจักรยาน “พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล” เปลี่ยนความชอบเป็นรายได้ กลยุทธ์การจัดทริปปั่น

ขายจักรยาน “พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล” เปลี่ยนความชอบเป็นรายได้ กลยุทธ์จัดทริปปั่น การขี่จักรยานเริ่มมีชื่อเสียงในประเทศไทยในไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา ทำให้สังคมนักปั่นจักรยานของไทยนั้นไม่ใหญ่มาก ร้านขายจักรยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยังมีน้อยราย ส่วนใหญ่มักมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าแผนกกีฬาซึ่งไม่

Read More »

สินค้ามือสองจักรยานญี่ปุ่น “ S Jitensha ” เทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรง

สินค้ามือสองจักรยานญี่ปุ่น-S-Jitensha-เทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรง

สินค้ามือสองจักรยานญี่ปุ่น “ S Jitensha ” เทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรง พฤติกรรมการหันมาใช้จักรยานแทนการใช้รถในตอนนี้เริ่มเป็นกระแสมาแรงด้วยการรณรงค์ของภาครัฐที่เสนอให้ประชาชนใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางกำลังได้รับความสนใจ ที่จะช่วยลดทั้งมลพิษแถมยังเหมาะสมกับสภาวะ

Read More »