Tag Archives: ธุรกิจที่น่าลงทุน

ดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งไทยและ AEC ตลาดเครื่องสำอาง 1 ใน 10 ธุรกิจที่น่าลงทุนประจำเป็น 2560

ดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งไทยและ AEC ตลาดเครื่องสำอาง 1 ใน 10 ธุรกิจที่น่าลงทุนประจำเป็น 2560

ดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งไทยและ AEC ตลาดเครื่องสำอาง 1 ใน 10 ธุรกิจที่น่าลงทุนประจำเป็น 2560  อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทย ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ธุรกิจที่น่าลงทุนประจำเป็น 2560 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อุตสาหกรรมนื้ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ มีจำนวนโรงงานผลิตที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งสิ้น 7,000 แห่ง

Read More »