Tag Archives: ธุรกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจ 2018 อุตสาหกรรมดาวรุ่ง – ดาวร่วง

ธุรกิจ 2018

ธุรกิจ 2018 อุตสาหกรรมดาวรุ่ง – ดาวร่วง เผยธุรกิจ 2018 อุตสาหกรรมดาวรุ่ง – ดาวร่วง ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมิน ธุรกิจ 2018 อุตสาหกรรมไทยโดยเฉลี่ยหนึ่งวัฏจักรกินเวลา 5 ปี แนะผู้ประกอบการต้องรู้ธุรกิจของตนเองอยู่ในช่วงวัฏจักรใด เพื่อจะได้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับช่วงเวลานั้น

Read More »

ไอเดียธุรกิจ เครื่องกรองน้ำมัน “VITO” ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ไอเดียธุรกิจ เครื่องกรองน้ำมัน “VITO” ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ไอเดียธุรกิจ เครื่องกรองน้ำมัน “VITO” ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจอาหารประเภททอด วัตถุดิบหลักซึ่งมีความสำคัญในการประกอบอาหารก็คงต้องยกให้น้ำมันพืชเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งวัตถุดิบนี้เองที่เป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจ และเป็นภาระไม่น้อยในการสร้างกำไร เมื่อหนึ่งครั้งที่ต้องใช้น้ำมันในการทอดอาหารส่วนมากมักใช้ในปริมาณค่อนข้างมาก ตรงนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบ

Read More »