Tag Archives: ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง … เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ... เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง … เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business) พลวัตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในสังคมไทยที่เห็นชัดเจนในปัจจุบันคือ การปรับเปลี่ยนจากครอบครัวใหญ่ไปสู่ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น บวกกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยที่เต็มไปด้วยการเผชิญการแข่งขันที่สร้างแรงกดดันพอสมควรอีกทั้งทัศนคติของคนยุคใหม่ได้เปลี่ยนไป คือแต่งงานช้าลงหรือเป็นโสดมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น เนื่องด้วยการเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเหงาและลดความเครียดที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลงได้

Read More »