Tag Archives: ธุรกิจเซรามิก

ธุรกิจเซรามิก “JJ Ceramic” ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก Google พลิกวิกฤติหนีการแข่งขัน

ธุรกิจเซรามิก “JJ Ceramic” ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก Google พลิกวิกฤติหนีการแข่งขัน

ธุรกิจเซรามิก “JJ Ceramic” ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก Google พลิกวิกฤติหนีการแข่งขัน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดมีของเด่นประจำจังหวัดซึ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นในการนำวัตถุดิบที่มีหรือขึ้นชื่อในจังหวัดมาผ่านกระบวนการเป็นสินค้าและของฝากที่มีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป เมื่อกล่าวถึงจังหวัดลำปางเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องปั้นดินเผาและถ้วยชามเซรามิก ดังนั้นจึงจะเห็นธุรกิจเซรามิกในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นจำนวนมาก

Read More »