Tag Archives: ธุรกิจเพื่อผู้หญิง

สร้างโอกาสทางธุรกิจ จาก“พลังผู้หญิง”

  สร้างโอกาสทางธุรกิจ จาก“พลังผู้หญิง”  “Who run the world? Girls!” หนึ่งในประโยคเด็ดจากเพลงของนักร้องสาว บียอนเซ่ ซึ่งนอกจากจะเป็นเพลงดังที่หลายคนคุ้นหูเป็นอย่างดีแล้ว เนื้อหายังแฝงความหมายถึง พลังอันเต็มเปี่ยมของผู้หญิง ยิ่งเดือนมีนาคมนี้ เป็นเดือนแห่ง “สตรีสากล” ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสที่จะหยิบยกเรื่องราวของผู้หญิงที่กำลังเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานและจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจโลกยิ่งเติบโตในอนาคตมาเล่าสู่กันฟัง ทำไมใครๆ ก็บอกว่า ต่อไปผู้หญิงจะครองโลก? เราลองมาดูในส่วนของโครงสร้างประชากรกันก่อน จากการสำรวจของ World Bank เมื่อปี 2558 พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเป็นผู้หญิง และมีแนวโน้มที่สัดส่วนของผู้หญิงจะเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้ชายอายุเฉลี่ยสั้นลง ขณะที่ประเทศไทยบ้านเรา มีประชากรทั้งหมด 65.9 ล้านคน เป็นผู้หญิงกว่า 33 ล้านคน เปรียบเทียบกับผู้ชายที่มีอยู่ 31.9 ล้านคน[1] และมีการคาดการณ์ว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีผู้หญิงที่อยู่คนเดียว (ม่าย โสด หรือผ่านการหย่าร้าง) มากถึง 5.6 ล้านคน[2] “ผู้หญิง” มากกำลังซื้อ มากความสามารถ รายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก[3] ตอกย้ำกำลังซื้อของผู้หญิงทั่วโลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยผู้หญิงถือเป็นกลุ่มผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อของในครัวเรือนเป็นหลัก หรือ คิดเป็น 85% ของการจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งหมด …

Read More »