Tag Archives: ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน

ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน ปัจจัยการตั้งราคาเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ

ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน เทคนิคปัจจัยการตั้งราคาเบื้องต้น

ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน ปัจจัยการตั้งราคาเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน มีความน่าสนใจในแง่ของการลงทุนคือเป็นสินค้าแบบตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) จำนวนคู่แข่งในตลาดธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วนไม่มากเท่ากับตลาดอื่นๆ มีการแบ่งส่วนตลาดที่น่าสนใจ เมื่อในปัจจุบันอัตราคนอ้วนมีจำนวนไม่น้อย และคนกลุ่มนี้หาเสื้อผ้าใส่ได้ยากขึ้น

Read More »

ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน แนวทางสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจ

ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน แนวทางสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจ ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน จัดเป็นธุรกิจรูปแบบ Niche Market หรือที่เรียกว่าตลาดเฉพาะเจาะจง จำหน่ายสินค้าสำหรับคนอ้วนโดยเฉพาะ ที่จัดว่าไม่ใช่เสื้อผ้าทั่วไป เป็นเสื้อผ้าที่มีลักษณะแบบไซส์พิเศษ การตลาดแบบนี้มีข้อเสียตรงที่กลุ่มลูกค้าไม่กว้างขวางมากนัก ขายเฉพาะสำหรับคนอ้วนเท่านั้น ซึ่งจัดเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะเฉพาะ แต่ข้อดีของการตลาดแบบนี้คือในเรื่องของคู่แข่งทางการค้าจัดว่าน้อยมาก ทำให้การแบ่งส่วนตลาดทำได้อย่างเหมาะสม

Read More »