Tag Archives: ธุรกิจในฝัน

เปิดร้านเกมส์ หนึ่งช่องทางอำนวยธุรกิจ “COM4ME ” ติดตั้งครบเชตเริ่มต้น 200,000 บาท

เปิดร้านเกมส์ หนึ่งช่องทางอำนวยธุรกิจ “COM4ME TECHNOLOGY SYSTEM” ติดตั้งครบเชตเริ่มต้น 200,000 บาท

เปิดร้านเกมส์ หนึ่งช่องทางอำนวยธุรกิจ “COM4ME ” ติดตั้งครบเชตเริ่มต้น 200,000 บาท สำหรับใครที่อยากเปิดร้านเกมส์ สิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือการติดตั้งระบบเกมส์และอินเตอร์เน็ตภายในร้าน ซึ่งถือเป็นการจัดการที่ยิ่งใหญ่พอสมควร และจำเป็นต้องอาศัยช่างเทคนิคที่มีความรู้เฉพาะด้าน โดยข้อนี้เองที่ใครหลายคนอาจเกิดความสงสัยว่าต้องติดต่อหาช่างเทคนิคด้านใดบ้างและจากที่ไหนบ้าง กระทั่งคิดว่ามัน

Read More »