Tag Archives: ธุรกิจให้เช่าชุด

อาชีพทำเงิน จากแม่บ้านสู่ธุรกิจเช่าเสื้อกันหนาวนำเข้าจากจีน “Rent a Jacket” นำเข้าจากจีน

อาชีพทำเงิน จากแม่บ้านสู่ธุรกิจเช่าเสื้อกันหนาวนำเข้าจากจีน “Rent a Jacket” นำเข้าจากจีน

อาชีพทำเงิน จากแม่บ้านสู่ธุรกิจเช่าเสื้อกันหนาวนำเข้าจากจีน “Rent a Jacket” นำเข้าจากจีน ทุกครั้งเมื่อนึกถึงฤดูหนาว ก็มักจะนึกถึงเสื้อกันหนาว และเสื้อกันหนาวคือสิ่งที่หลายๆคนต้องการเป็นอย่างมาก แต่เสื้อกันหนาวก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายๆบ้านที่เมื่อหมดฤดูหนาวแล้วไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหน ใส่กันเพียงแค่2-3เดือนในฤดูหนาว แล้วก็เก็บเข้าตู้

Read More »

ธุรกิจให้เช่าชุด “มาลัยศิลป์” รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

ธุรกิจให้เช่าชุด “มาลัยศิลป์” รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง การเปิดอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการร่วมมือกันของ 10 ประเทศในภูมิภาคเพื่อร่วมมือกันพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงระหว่างกัน รวมถึงเพิ่มการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ดีมากยิ่งขึ้น จากการร่วมมือนี้เองจะทำให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกหลายธุรกิจได้ก่อตั้งขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนในแต่ละประเทศก็สามารถเดินทางไปทำงานภายในประเทศสมาชิกได้เสรีมากยิ่งขึ้น

Read More »