Tag Archives: ธุรกิจ DIY

สินค้าแฮนด์เมด “MerryDay” โดดเด่นด้วยตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส

สินค้าแฮนด์เมด “MerryDay” โดดเด่นด้วยตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส

สินค้าแฮนด์เมด “MerryDay” โดดเด่นด้วยตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส การขายสินค้าแฮนด์เมดให้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนั้น สิ่งสำคัญคือชิ้นงานต้องมีเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยของแบรนด์นั้นๆได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นแนวน่ารักสดใส ลายเส้นฉวัดเฉวียน โมเดิร์นสมัยใหม่ แนวแอ็บแสตร็ก

Read More »

ธุรกิจ DIY…ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมยุคใหม่

ธุรกิจ DIY...ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมยุคใหม่

ธุรกิจ DIY…ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมยุคใหม่ สินค้า DIY (Do-It-Yourself) คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจาก การประยุกต์ ดัดแปลง หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของชิ้นงานเดิมให้มีความสวยงามมากขึ้นเพื่อนำมาใช้ประดับตกแต่ง หรือการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยตัวเองให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งในยุคปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจกับกลุ่มสินค้า DIY จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น กล่องใส่ปากกาที่ทำจากกล่องกระดาษเหลือใช้ และโคมไฟที่ทำจากขวดพลาสติก เป็นต้น และเนื่องจากภาพลักษณ์ของสินค้า DIY มักออกแบบตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการให้สามารถใช้งานง่าย

Read More »