Tag Archives: ธุรกิจ IT

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน “สอนหลักสูตร” เพื่อประกอบอาชีพนับเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังมองหา และในวันนี้เราก็มีหนึ่งงานที่ต้องผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรเพื่อนำความรู้ไปใช้งานในสายอาชีพ สามารถเป็นผู้ประกอบการได้กับ “ธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์” ที่นับวันก็ไม่

Read More »