Tag Archives: นรสิงห์

ธุรกิจร้านกาแฟ “นรสิงห์” คาเฟ่แห่งแรกของไทยในสมัย ร.6 ณ ราชวังพญาไท

ธุรกิจร้านกาแฟ “นรสิงห์” คาเฟ่แห่งแรกของไทยในสมัย ร.6 ณ ราชวังพญาไท

ธุรกิจร้านกาแฟ “นรสิงห์” คาเฟ่แห่งแรกของไทยในสมัย ร.6 ณ ราชวังพญาไท หากถามว่าร้านกาแฟแบบคาเฟ่ที่เก่าแก่ที่สุดในไทยนั้นคือที่ใดคงไม่มีใครตอบถูกอย่างแน่นอน เพราะธุรกิจร้านกาแฟเพิ่งเป็นที่นิยมในประเทศไทยช่วงไม่กี่ปีมานี้ ดังนั้นคนในยุคปัจจุบันจึงมีความคุ้นเคยกับร้านกาแฟสมัยใหม่ชื่อดังจากต่างประเทศมากกว่า ซึ่งร้านเก่าแก่ที่ได้กล่าวถึงนั้น คือร้าน “นรสิงห์” ที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6

Read More »