Tag Archives: นักออกแบบกราฟิก

10 ไอเดียสร้างธุรกิจสำหรับศิลปิน นอกจากวาดภาพยังทำอะไรได้อีกเยอะ?!

10 ไอเดียสร้างธุรกิจสำหรับศิลปิน นอกจากวาดภาพยังทำอะไรได้อีกเยอะ!

10 ไอเดียสร้างธุรกิจสำหรับศิลปิน นอกจากวาดภาพยังทำอะไรได้อีกเยอะ?! เป็นศิลปินมักจะมาพร้อมกับคำพูดวิจารณ์ของคนทั่วไปว่า “ศิลปินไส้แห้ง” เพราะมองว่าเป็นศิลปินนั้น “รายได้น้อย ไม่พอใช้” แต่ก็ใช้ว่าเป็นแบบนั้นเสมอไป ศิลปินหลายรายก็สามารถสร้างรายได้จากอาชีพที่เขารักได้เป็นกอบเป็นได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันโอกาสในการที่ศิลปินจะเจริญเติบโตในด้านธุรกิจสูงขึ้น

Read More »