Tag Archives: นักออกแบบ

ไอเดียธุรกิจ “Kalalumin” โคมไฟตามสั่งรับความต้องการของนักออกแบบ

ไอเดียธุรกิจ “Kalalumin” โคมไฟตามสั่งรับความต้องการของนักออกแบบ

ไอเดียธุรกิจ “Kalalumin” โคมไฟตามสั่งรับความต้องการของนักออกแบบ การตกแต่งภายในนั้นได้มีการพัฒนาและเติบโตมากขึ้นกว่าในอดีต ทำให้นักออกแบบสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการตกแต่งได้อย่างหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบในสินค้าประเภทการตกแต่งภายในคือ การลอกเลียนแบบไอเดีย ทำให้ดีไซน์ของสินค้านั้นมีความคล้ายคลึงกันจนบางครั้งนักออกแบบก็ไม่สามารถหาของตกแต่งที่ถูกใจและเหมาะกับสถานที่ได้ ซึ่งปัญหานี้ได้กลายมาเป็นโอกาสให้แก่ไอเดียธุรกิจ “Kalalumin” ที่ขายโคมไฟแบบสั่งออกแบบได้ตามใจลูกค้า

Read More »