Tag Archives: นางลิ้นจี่มาร์เก็ต

นางลิ้นจี่มาร์เก็ต โครงการพื้นที่เช่า ทำเลใหม่กลางใจเมือง ผู้คนคับคั่ง

นางลิ้นจี่มาร์เก็ต โครงการพื้นที่เช่า ทำเลใหม่กลางใจเมือง ผู้คนคับคั่ง

นางลิ้นจี่มาร์เก็ต โครงการพื้นที่เช่า ทำเลใหม่กลางใจเมือง ผู้คนคับคั่ง นางลิ้นจี่มาร์เก็ต ทำเลค้าขายติดถนนใหญ่ท่ามกล่างแหล่งชุมชนที่แออัดไปด้วยจำนวนที่พักอาศัยมากมาย ตั้งอยู่บริเวณริมถนนนางลิ้นจี่ ชื่อตรงตัวที่เป็นที่มาของชื่อตลาด ผ่านการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับความสะดวกสบายของลูกค้า มีการจัดการอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับผู้เช่าเพื่อทำมาค้าขาย อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ใช้บริการที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าต่างๆ ภายในนางลิ้นจี่มาร์เก็ต จุดเด่นของพื้นที่นี้คืออยู่ใจกลางชุมชนที่หนาแน่นไปด้วยผู้คน

Read More »