Tag Archives: นาฬิกาแฮนด์เมด

นาฬิกาแฮนด์เมด งานฝีมือสร้างรายได้เท่าตัว “ DANA-YANA WATCH BUFFET “

นาฬิกาแฮนด์เมดงาน ฝีมือสร้างรายได้เท่าตัว “ DANA-YANA WATCH BUFFET “

นาฬิกาแฮนด์เมด งานฝีมือสร้างรายได้เท่าตัว “ DANA-YANA WATCH BUFFET “ ถ้าพูดถึงตลาดขายสินค้าที่ผู้ประกอบการต่างหันมาทำกันมากขึ้นนอกจากการใช้เครื่องจักร นั่นก็คือสินค้าแฮนเมดนั่นเอง เพราะด้วยคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นชอบและหลงใหลสินค้าแฮนด์เมดกันมากขึ้น รายได้แต่ละชิ้นนั้นก็ดี สินค้าแฮนด์เมดยังทนทานต่อการใช้งานอย่างมาก รูปแบบที่ออกมาแต่ละชิ้นนั้นก็ไม่ค่อยจะซ้ำกันเหมือนกับสินค้าที่ใช้เครื่องจักรเลย และด้วยความนิยมที่มากขึ้นจึงเป็นที่มาของนาฬิกาแฮนด์เมด สุดเก๋ ของร้าน “ DANA-YANA WATCH BUFFET “

Read More »