Tag Archives: นุ่น ศิริพันธ์

ธุรกิจดารา “Fresh Boxx Café” ร้านสลัดผักและเมนูโฮมเมดดีไซน์เก๋ โดย “นุ่น-ศิรพันธ์”

ธุรกิจดารา “Fresh Boxx Café” ร้านสลัดผักและเมนูโฮมเมดดีไซน์เก๋ โดย “นุ่น-ศิรพันธ์”

ธุรกิจดารา “Fresh Boxx Café” ร้านสลัดผักและเมนูโฮมเมดดีไซน์เก๋ โดย “นุ่น-ศิรพันธ์” ดารานักแสดงหลายคนมักจบการศึกษาไม่ตรงกับการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเหตุผลให้ “คุณนุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา” ที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการใช้ความรู้ด้านการออกแบบที่ตนเองเล่าเรียนมา

Read More »