Tag Archives: บริการรับส่งเอกสาร

ไอเดียธุรกิจ “Bikexenger” บริการรับส่งเอกสารรักษ์โลก รวดเร็ว ไม่ก่อมลพิษ รายแรกในไทย

ไอเดียธุรกิจ “Bikexenger” บริการรับส่งเอกสารรักษ์โลก รวดเร็ว ไม่ก่อมลพิษ รายแรกในไทย

ไอเดียธุรกิจ “Bikexenger” บริการรับส่งเอกสารรักษ์โลก รวดเร็ว ไม่ก่อมลพิษ รายแรกในไทย กรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีรถติดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พาหนะที่คล่องตัวในการเดินทางมากที่สุดนอกจากบริการโดยสารสาธารณะแล้ว คือ จักรยานยนต์หรือจักรยาน ซึ่งบริษัทรับส่งเอกสารส่วนใหญ่ใช้จักรยานยนต์ใน

Read More »