Tag Archives: บริการสำหรับผู้สูงอายุ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “In home” สร้างสรรค์ตู้ผ้าม่านรองรับตลาดผู้สูงอายุ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “In home” สร้างสรรค์ตู้ผ้าม่านรองรับตลาดผู้สูงอายุ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “In home” สร้างสรรค์ตู้ผ้าม่านรองรับตลาดผู้สูงอายุ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่สอดคล้องในชีวิตประจำวัน เดิมทีธุรกิจนี้ได้มีการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานและความสวยงามเป็นหลัก โดยการใช้งานที่คำนึงนั้นเป็นการใช้งานพื้นฐาน ไม่ได้มีการเจาะจงกลุ่มเป็นพิเศษ

Read More »

บริการสําหรับผู้สูงอายุพันธ์ใหม่

บริการสำหรับผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, บริการ, จุดประกาย

บริการสําหรับผู้สูงอายุพันธ์ใหม่ การทำธุรกิจกับตลาดผู้สูงอายุที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้ เอสเอ็มอี จำเป็นต้องเลือกกลุ่มเซกเมนต์ที่สนใจก่อน เพื่อจะหาธุรกิจมาตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ดังนี้

Read More »