Tag Archives: บางนา- ตราด

ตลาดนัดเนชั่น ทำเลใต้อาคารสำนักงาน แหล่งช้อปปิ้งวัยทำงาน

ตลาดนัดเนชั่น ทำเลใต้อาคารสำนักงาน แหล่งช้อปปิ้งวัยทำงาน

ตลาดนัดเนชั่น ทำเลใต้อาคารสำนักงาน แหล่งช้อปปิ้งวัยทำงาน “ตลาดนัดเนชั่น” อยู่ทางด้านใต้อาคารของตึกเนชั่นซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหนึ่งแห่ง เต็มไปด้วยจำนวนพนักงานบริษัทที่ค่อนข้างมาก อยู่ในย่านบางนาและพื้นที่โดยรอบสามารถหาซื้อสินค้าได้ค่อนข้างยาก หากต้องการซื้อของต้องนั่งรถ

Read More »