Tag Archives: บุรีรัมย์

ตลาดเซาะกราว ถนนคนเดินยามค่ำคืน แหล่งวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ตลาดเซาะกราว ถนนคนเดินยามค่ำคืน แหล่งวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ตลาดเซาะกราว ถนนคนเดินยามค่ำคืน แหล่งวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตลาดเซาะกราว เป็นทำเลค้าขายอีกหนึ่งแห่งที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีความน่าสนใจในแง่ของการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ ได้มีโอกาสนำสินค้าในมือออกมาสร้างเป็นรายได้ให้กับตัวเองหรือสร้างรายได้ให้ครัวเรือน ซึ่งโครงการตลาดเซาะกราวดูแลโดยภาครัฐ ที่สนับสนุนให้คนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีอาชีพ มีเป้าหมายให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนในและพบปะกันของคนในจังหวัดบุรีรัมย์

Read More »