Tag Archives: บ้านสามล้อ

ไอเดียธุรกิจ “บ้านสามล้อ” ตอบโจทย์คนไร้บ้าน มากกว่าที่อยู่อาศัยประทับใจด้วยสไตล์สุดหรู!!

ไอเดียธุรกิจ “บ้านสามล้อ” ตอบโจทย์คนไร้บ้าน มากกว่าที่อยู่อาศัยประทับใจด้วยสไตล์สุดหรู!!

ไอเดียธุรกิจ “บ้านสามล้อ” ตอบโจทย์คนไร้บ้าน มากกว่าที่อยู่อาศัย ประทับใจด้วยสไตล์สุดหรู!! “บ้านสามล้อ” ไอเดียธุรกิจใหม่ทดแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยเกิดขึ้นจากปัญหาคนไร้บ้านในเมืองจีน สืบเนื่องมาจากระบอบการปกครองที่เป็นคอมมิวนิสต์ ที่ประชาชนไม่มีสิทธิถือครองที่ดิน สำหรับบางส่วนที่สามารถมีบ้านบนที่ดินเป็นของตัวเองได้นั้น ก็จะต้องมีฐานะดีมากถึงขั้นมหาเศรษฐีเท่านั้น เพราะราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองจีนมีราคาที่สูงมาก เกินกำลังที่คนธรรมดาจะครอบครองได้ อย่างดีหน่อยก็ซื้อได้แค่คอนโดห้องเล็กๆ หรือบ้านมือสองในย่านชานเมืองเท่านั้น ทำให้คนจีนส่วนใหญ่เกิดปัญหาไร้บ้านไร้ที่อยู่

Read More »