Tag Archives: บ้านเดือนขนมไทย

แฟรนไชส์ขนม “บ้านเดือนขนมไทย” เริ่มต้นธุรกิจลุงทุนเพียง 2,000 บาท

แฟรนไชส์ขนม “บ้านเดือนขนมไทย” เริ่มต้นธุรกิจลุงทุนเพียง 2,000 บาท

แฟรนไชส์ขนม “บ้านเดือนขนมไทย” เริ่มต้นธุรกิจลุงทุนเพียง 2,000 บาท ขนมไทยในตลาดปัจจุบันได้รับความสนใจและส่งเสริมให้เป็นสินค้าทำเงินมากกว่าแต่ก่อน ที่เมื่ออยากซื้อขนมไทยมารับประทานสักอย่างต้องไปซื้อที่ร้านขนมไทยซึ่งไม่ได้มีการนำสินค้าขนมไทยมาพัฒนาขายในห้างสรรพสินค้าเป็น

Read More »