Tag Archives: บ้านแม่ยุ้ย

ธุรกิจร้านอาหาร “บ้านแม่ยุ้ย” อาหารโฮมเมดสูตรบ้านราชครู อร่อยถูกปากลูกค้ามานานกว่า 14 ปี

ธุรกิจร้านอาหาร “บ้านแม่ยุ้ย” อาหารโฮมเมดสูตรบ้านราชครู อร่อยถูกปากลูกค้ามานานกว่า 14 ปี การสร้างธุรกิจขึ้นมาอย่างหนึ่งให้ประสบความสำเร็จแล้ว สิ่งแรกที่เจ้าของธุรกิจจะต้องมีคือความชอบในกิจการที่ตนเองทำ เพราะเมื่อมีความชอบแล้วจะสามารถพยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ และต้องมีความรู้ในธุรกิจที่ต้องการทำ เพราะการเริ่มต้นกิจการใดๆโดยไม่มีความรู้เลยนั้นทำให้กิจการประสบปัญหานับร้อยประการจากความไม่รู้ อีกทั้งยังไม่สามารถหาทางป้องกันได้ด้วย แต่สำหรับธุรกิจร้านอาหาร “บ้านแม่ยุ้ย” ได้ก่อตั้งขึ้นทั้งจากความชอบและประสบการณ์ของเจ้าของร้านทำให้ร้านประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ

Read More »