Tag Archives: บ้านและคอนโดฯ

ธุรกิจ SMEs …ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่

ธุรกิจ SMEs ...ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่

  ธุรกิจ SMEs …ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่ ปัจจุบันที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับโดยได้เข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จาก การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศในปี 2556 ที่มีจำนวนกว่า 102,200 หน่วย เติบโตกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 50,600 หน่วย เติบโตกว่าร้อยละ 46.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

Read More »