Tag Archives: ประกอบการ SMEs

คลอดแล้ว! 5 มาตรการอุ้ม SMEs ครม.อนุมัติปล่อยกู้ 1 แสนล้านบาท

คลอดแล้ว! 5 มาตรการอุ้ม SMEs ครม. อนุมัติปล่อยกู้ 1 แสนล้านบาท

คลอดแล้ว! 5 มาตรการอุ้ม SMEs ครม.อนุมัติปล่อยกู้ 1 แสนล้านบาท มติ ครม.เห็นชอบ 5 มาตรการ ช่วย SMEs วงเงินรวม 260,000 ล้านบาท ทั้งปล่อยกู้ พร้อมลดภาษี 10% แต่หากจดทะเบียนใหม่ยกเว้นให้ 5 ปี หวังปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

Read More »