Tag Archives: ปลอกคอสัตว์เลี้ยง

ไอเดียธุรกิจ ปลอกคอสัตว์เลี้ยง “Handi Made by Tila” จากงานอดิเรกสู่อาชีพทำเงิน

ไอเดียธุรกิจ ปลอกคอสัตว์เลี้ยง “Handi Made by Tila” จากงานอดิเรกสู่อาชีพทำเงิน

ไอเดียธุรกิจ ปลอกคอสัตว์เลี้ยง “Handi Made by Tila” จากงานอดิเรกสู่อาชีพทำเงิน ไอเดียธุรกิจ ทำปลอกคอสัตว์เลี้ยงวางจำหน่ายในแบรนด์ของตัวเอง สร้างดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์สู่การเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เริ่มต้นจากการทำเป็นงานอดิเรกเล็กๆ สู่การสร้างอาชีพใหม่ขึ้น ท่ามกลางกระแสตอบรับที่ค่อนข้างสูง

Read More »