Tag Archives: ปุยฝ้ายนมสด

ขนมขายดี ปุยฝ้ายนมสด “ทัชชา” ปรับสูตรขนมมงคลสร้างจุดขายทำเงิน

ขนมขายดี ปุยฝ้ายนมสด “ ทัชชา ” ปรับสูตรขนมมงคลสร้างจุดขายทำเงิน

ขนมขายดี ปุยฝ้ายนมสด “ ทัชชา ” ปรับสูตรขนมมงคลสร้างจุดขายทำเงิน ขนมปุยฝ้ายเป็นขนมที่มักถูกใช้ในงานมงคล ด้วยความเชื่อที่สืบทอดกันมาว่าขนมปุยฝ้ายเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูตามลักษณะของแป้งขนมที่ฟ่องฟูเหมือนปุยฝ้ายสมชื่อ ขนมปุยฝ้ายจึงเป็นขนมขายดีที่ถูกใช้ในงานมงคลแทบทุก

Read More »