Tag Archives: ผักไฮโดรโปรนิก

ผักปลอดสารพิษ “สวนพันธ์ทวี” อาชีพเกษตรผสมผสาน เส้นทางเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

ผักปลอดสารพิษ “สวนพันธ์ทวี” อาชีพเกษตรผสมผสาน เส้นทางเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ผักปลอดสารพิษ มีกระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติของผักที่ผ่านการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี ทำให้ไม่มีสารตกค้าง และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ตอบรับกระแสสุขภาพที่กำลังมาแรง เป็นเหตุให้ความนิยมในสังคมปัจจุบันที่มีต่อผักปลอดสารพิษค่อนข้างสูงทีเดียว และสามารถทำกำไรให้กับเกษตรกรจำนวนมาก

Read More »