Tag Archives: ผู้ประกอบการเศรษฐี

10 นิสัยประจำวันที่จะทำให้คุณเป็นเศรษฐี

10 นิสัยประจำวันที่จะทำให้คุณเป็นเศรษฐี

10 นิสัยประจำวันที่จะทำให้คุณเป็นเศรษฐี รู้หรือไม่ว่า “นิสัย” ของคนเราสามารถเปลี่ยนทิศทางการใช้ชีวิตของคนเรา พฤติกรรมหรือกิจวัตประจำวันก็เช่นกัน สามารถสร้างหรือทำลายชีวิตคุณได้เช่นกัน ในธุรกิจก็เช่นกันนิสัยส่วนตัวก็อาจช่วยสร้างธุรกิจให้ใครหลายคนประสบความสำเร็จในทำนองเดียวนิสัยส่วนตัวของผู้ประกอบการแบบผิดๆก็อาจทำธุรกิจพังได้ ต่อไปนี่คือ 10

Read More »

7 พฤติกรรมของผู้ประกอบการเศรษฐี ที่ต้องเรียนรู้

7 พฤติกรรมของผู้ประกอบการเศรษฐี ที่ต้องเรียนรู้ การจะกลายเป็นนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ง่ายๆ นอกเสียแต่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นทายาทมหาเศรษฐี การเป็นเศรษฐีมันต้องใช้เวลาหลายสิบปีที่จะบรรลุความสำเร็จในฐานะเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องทำงานให้หนักและโฟกัสพฤติกรรมทั้งมุมมอง ความคิด และกระบวนการทำงานของผู้ที่ประสบความสำเร็จและกลายเป็นเศรษฐีท่านอื่นๆ

Read More »